ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dotace a financování
09. ledna, 2024

Zlínský kraj spustil Program vouchery asistence pro podporu strategických projektů firem a institucí

Zlínský kraj představuje Program vouchery asistence v rámci Smart akcelerátoru Zlínského kraje III, který poskytuje podporu veřejným i soukromým subjektům při přípravě strategických projektů. Tento krok směřuje k naplnění cílů Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Vouchery poskytují finanční podporu ve formě neinvestiční dotace na přípravu projektových záměrů strategických intervencí, které mají dopad na výzkumně-inovační prostředí Zlínského kraje. Tato podpora může zahrnovat iniciativy jako je vytváření nebo renovace prostorů pro inovativní podnikání, například vybudování podnikatelských inkubátorů, technologických parků nebo coworkingových center. Další oblasti, které mohou být podpořeny, jsou vzdělávání, které je realizováno ve spolupráci s budoucími potřebami zaměstnavatelů a konkrétními rozvojovými záměry nebo partnerské výzkumné či inovační projekty mezioborové spolupráce s účastí akademického sektoru a podnikatelských subjektů. Vouchery mohou být taktéž využity na přípravu mezinárodního projektu s účastí zahraničních partnerů, který bude následně podán do relevantní výzvy na národní či evropské úrovni.

V rámci voucherů je možné pokrýt až 85 % způsobilých výdajů spojených s přípravou strategických projektů. Tato částka je využita na úhradu osobních výdajů. Celková alokovaná částka v rámci Programu činí 3 000 000 Kč, a to s minimální výší voucheru 100 000 Kč a maximální 500 000 Kč. Žádosti o dotaci lze podávat od 12. 2. 2024 do 31. 12. 2025 nebo do vyčerpání alokace Programu.

Program vouchery asistence v minulosti podpořil přípravu projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, ve kterém město Kunovice řešilo chybějící podnikatelský inkubátor v regionu Uherskohradišťska. Dalšími podpořenými záměry jsou vznik kreativního centra HUB 123 v Uherském Hradišti nebo vývoj nového bezpilotního systému pro monitorování a řízení ekologického hospodářství.

Kontaktní osoby pro dotazy:

Dotazy k odborným záležitostem: 

Dotazy k administrativním záležitostem: 

Více informací o Programu a podmínkách získání dotace naleznete ZDE.