ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
RIS ZK
21. června, 2024

Zlínský kraj aktualizuje Regionální inovační strategii a posiluje zaměření na polovodiče s ohledem na silné stránky regionu a investice

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dílčí aktualizaci Regionální inovační strategie (RIS ZK), klíčového dokumentu pro podporu inovací a konkurenceschopnosti regionu. Současně byl aktualizován i Akční plán RIS ZK na období 2023-2024, který konkretizuje kroky k naplnění strategie.

Nové vymezení domén specializace s důrazem na polovodiče a aerospace

„Změnou v aktualizované RIS ZK je zpřesnění a rozšíření domén specializace, tedy odvětví, která jsou v kraji v oblasti inovací a rozvoje dominantní,“ uvedla Zuzana Matulová, RIS3 manažerka z Technologického inovačního centra. „Původní čtyři domény byly zpřesněny a na základě podrobné analytické práce rozděleny na šest odvětvových a tři průřezové. Hlavní novinkou je vytvoření samostatné odvětvové domény „Polovodiče a mikroelektronika“ a „Letecký, kosmický a obranný průmysl“, která reflektuje rostoucí význam těchto sektorů v ekonomice kraje.“

Domény specializace Zlínského kraje

 

Zdůvodnění volby domén specializace

Nové vymezení domén specializace vychází z podrobné analýzy konkurenčních výhod Zlínského kraje a jeho potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kraj se dlouhodobě profiluje jako významné centrum leteckého průmyslu, strojírenství, elektrotechniky a materiálového výzkumu, zejména v oblasti plastů.

Zvláštní pozornost si zaslouží oblast polovodičů a mikroelektroniky. Zlínský kraj má v tomto odvětví silnou tradici sahající až k firmě Tesla. V současnosti se zde nachází řada firem a výzkumných institucí zaměřených na vývoj a výrobu polovodičových součástek, senzorů, optických zařízení a dalších produktů. Zlínský kraj se také řadí mezi regiony s nejvyšší zaměstnaností v high-tech odvětvích.

Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti mikroelektroniky a ICT ve Zlínském kraji dosahují významných částek, což svědčí o vysoké inovační aktivitě v tomto sektoru.

Investice společnosti ON Semiconductor potvrzuje správnost rozhodnutí

„Nedávno oznámená investice společnosti ON Semiconductor, významného výrobce polovodičů, do rozšíření svého závodu v Rožnově pod Radhoštěm za více než 40 miliard korun potvrzuje správnost tohoto strategického rozhodnutí,“ dodala Zuzana Matulová. „Investice přinese do regionu nové pracovní příležitosti a posílí pozici Zlínského kraje jako významného hráče v oblasti polovodičů.“

Více informací o RIS ZK najdete na webových stránkách Zlínského kraje ZDE.

Foto: ON Semiconductor