ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Erasmus

Navštiv mě


Mezinárodní projekt „2020-2023 Students´ support towards entrepreneurial spirit development“

 

Dle evropské politiky zaměstnanosti mladých lidí existuje silná výzva k podnikatelskému vzdělávání a odborné přípravě a podpoře mladých lidí k podnikání. Projekt má za cíl zahájit systémovou změnu v oblast podpory podnikatelského vzdělávání v předinkubační fázi v Evropě a také připravit soubor nástrojů, které mohou být mezinárodní, protože nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu evropským tématem.

Cílem je vytvořit několik výstupů, zaprvé navrhnout a vyvinout nástroj hodnocení, který bude měřit podnikatelský potenciál a zlepšení podnikatelské dovednosti a schopnosti během studia studentů. Další výstupem projektu je tvorba a správa komunikační platformy pro studenty se zájmem o podnikání. Dalším, třetím výstupem bude tvorba metodiky komunikačních nástrojů, tzn. optimální způsob komunikace iniciativy, kreativity a podnikání na univerzitě. Posledním výstupem budou případové studie studentských podnikatelských projektů v jednotlivých partnerských zemích – v České republice, Polsku a Španělsku.

Projekt vede Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Partnery jsou Technologické inovační centrum  Zlín, Uniewersytet Szczecinski a Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila. Neziskovým partnerem je členka EU Parliment Michaela Šojdrová.