ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti pro střední školy

Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti pro střední školy je zaměřen na poznání silných stránek, týmových rolí a rozvoj kreativity a podnikavosti žáků na SŠ Zlínského kraje.

Cílem kurzu je pomoci žákům rozvíjet kreativitu, iniciativu a podnikavost – klíčové kompetence pro 21. století. Žáci budou v kurzu hledat myšlenky „něco podniknout“, být aktivní, být iniciativní a následně budou schopni tuto myšlenku (myšlenky) dále uchopit a rozpracovat. Kurz je určen pro střední školy ze Zlínského kraje a pracuje s tématy jako je objevování podnikatelských příležitostí, využívání osobních talentů pro samostatnou činnost, kvalita života v regionu apod.

Kurz je sestaven na základě principů zážitkové pedagogiky. Vtahuje účastníka do děje a pomocí vyvolání emocí fixuje rozvojové zážitky. Zkušenosti získané a zvědoměné ve výuce přenáší k využití v běžném školním i mimoškolním životě. Kurz obsahuje velkou škálu sebezkušenostních technik sloužících především k sebepoznání a sebereflexi, skrze které se účastník učí odhalit a využít svůj potenciál při práci pro své okolí – ať už komerčně, či neziskově laděné.

Kurz byl vytvořen Technologickým inovačním centrem s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem, ve školním roce 2021/2022 byl pilotně otestován na třech středních školách Zlínského kraje a ve školním roce 2022/2023 byl realizován na šesti středních školách Zlínského kraje. Kurz byl vytvořen a implementován ve spolupráci se Zlínským krajem v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti pro střední školy v číslech:

  • 6 zapojených středních škol
  • 6 proškolených pedagogů
  • 9 zapojených lektorů
  • 182 žáků
  • 34 studentských záměrů
  • 117 workshopů
  • 117 konzultačních hodin

Kromě samotné implementace kurzu byly vytvořeny související dokumenty (metodika kurzu, pracovní listy, prezentace…). Tyto výstupy jsou níže ke stažení a dalšímu využití.

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty jsou poskytovány pod licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY-SA
© 2023, Technologické inovační centrum s.r.o.

 

Ten kdo ví víc Petr Konečný

 <- Jít zpět