ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zážitkové kurzy pro střední školy

Cílem kurzu je pomoci žákům středních škol rozvíjet kreativitu, iniciativu a podnikavost – klíčové kompetence pro 21. století. V rámci této aktivity je středním školám poskytována metodická i lektorská podpora, jak při prvotní implementaci těchto přístupů, tak i při následném uplatňování ve výuce a jejich dalším rozvoji.

Program je určen pro střední školy ze Zlínského kraje a pracuje s tématy jako je objevování podnikatelských příležitostí, využívání osobních talentů pro samostatnou činnost, kvalita života v regionu apod.

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

Ten kdo ví víc Petr Konečný

 <- Jít zpět