ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Financování výzkumu, vývoje a inovací

Vyvíjíte software, zkoumáte nový materiál nebo inovujete výrobní procesy či portfolio? Pak můžete využít kofinancování Vašich inovativních projektů z veřejných zdrojů. Cílem našich služeb v oblasti financování aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyšších řádů  je pomoc s posouzením novosti Vašich záměru (rešerše obdobných řešení v tuzemsku i zahraničí) a asistence při přípravě projektu či jeho komplexní zpracování.

 

Rozsah služeb je dán třemi základními balíčky:

  • R&D Scout – základní poradenství k záměru, rešerše stupně novosti jednotlivých aktivit záměru, představení možností kofinancování, vyhledání adekvátní výzkumné organizace pro spolupráci na záměru
  • R&D Admin – nad rámec prvního balíčku příprava návrhu projektu (vč. harmonogramu řešení, finančního plánu atp.)
  • R&D Partner – nad rámec prvních dvou balíčků kompletní administrativní doprovod v průběhu celé realizace projektu

Služba „Financování výzkumu, vývoje a inovací“ je spolufinancována Zlínským krajem.

Ten kdo ví víc Lukáš Trčka

 <- Jít zpět