ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
IT a technologie
01. dubna, 2023

14|15 Baťův institut ve Zlíně přivítal regionální akci z cyklu Digitální transformace 2023

Druhá letošní regionální akce týkající se benchmarkingu úspěšných českých firem, které s úspěšnou digitální transformací započaly, nabídla zejména zkušenosti a možnosti propojení informací mezi regiony, čímž upozornila na důležité environmentální, ekonomické a sociální aspekty digitalizačních procesů, které mohou českým firmám napomoci k vyšší výkonnosti, spolehlivosti a konkurenceschopnosti a tím i dosažení rychlejší návratnosti investic do nových digitálních řešení. 

Zlínská Digitální transformace 2023 představila firmám a partnerům ve Zlínském kraji možnost užší spolupráce s českými digitálními inovačními huby a EDIHy (Evropskými centry pro digitální inovace), které fungují v okolních regionech. V sérii přednášek, diskuzí i ukázek užitečných praktických postupů firem i organizací, které se digitalizačními procesy zabývají, byly dány podněty nejen k další spolupráci mezi českými a moravskými regiony v oblasti sdílení zkušeností, ale i vzájemně výhodné nabídky služeb pro inovativní firmy.

Akce nabídla sérii přednášek, diskuzí i ukázek dobrých praxí z firem i organizací, které se digitalizačními procesy zabývají a dala podněty k další spolupráci mezi českými a moravskými regiony v oblasti sdílení zkušeností i vzájemně výhodné nabídky služeb pro inovativní firmy. 

K situaci v dosud navštívených regionech výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová mimo jiné uvedla: „Naším cílem je sérií Digitální transformace 2023 upozornit na to, že jednotlivé regiony v Česku a na Moravě řeší, byť často izolovaně, podobné problémy – nemohou již spoléhat na zahraniční investice ani dlouhodobě zavedené obchodní vazby. Chceme jim proto naší letošní roadshow ukázat, že učinit alespoň první kroky směrem k digitální transformaci skutečně stojí za to.”

Paní Martina Beťáková, zástupkyně domácího odborného partnera a spoluorganizátora, jímž je Technologické a inovační centrum Zlín, v programu zlínské Digitální transformace 2023 představila  vazbu jeho aktivit na regionální RIS3 strategii, mezi jejíž priority patří zvyšování atraktivity regionu pro firmy i občany a podpora tvorby inovačních ekosystémů včetně sdílení dobrých praxí. V rámci zlínského fóra vystoupil také pan Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí za Průmysl 4.0 a malé a střední podniky, člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a také Řídicího výboru 5G aliance, který nabídl informace o aktuální situaci v českých firmách, stavu jejich zapojení do digitalizačních aktivit. Informace doplnil svou prezentací k tématu ekonomiky a dalších aspektů digitalizace v českých firmách a aktuálními výsledky výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pan Martin Mikeska z FAI UTB. Závěrem prvního bloku vystoupil také zakladatel a majitel firmy holešovické ELKO EP pan Jiří Konečný.

V druhé části programu shrnula Tereza Šamanová za CzechInno a jeho domovský DIH Hub pro digitální inovace a EDIH Cybersecurity Innovation Hub aktuality ze sítě českých DIHů a EDIHů, informace o jejich umístění, struktuře, zaměření, nabídce služeb i možnostech posílení spolupráce s partnery ze Zlínského kraje a dala k dispozici nabídku aktivit Cybersecurity Innovation Hubu, který jako jeden z českých EDIHů poskytuje osvětové, vzdělávací a školicí služby v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti zcela bezplatně (s podporou z programu Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy) a může v této oblasti nabídnout pomocnou ruku i zlínským firmám a veřejným organizacím. Dále vystoupily paní Anna Tůmová (ČRA) a paní Soňa Rigerová (KB). Výkonná ředitelka Tereza Šamanová za CzechInno a jeho domovské DIH a EDIH zmínila možnost čerpání dotací z evropských projektů kaskádového financování.

Závěrem všichni zúčastnění konstatovali, že konání těchto akcí je pro budování národního i regionálních ekosystémů na podporu inovací velmi užitečné a je třeba tímto směrem dále pokračovat.

Cyklus Digitální transformace 2023 aneb Úspěšná proměna českých firem v podniky budoucnosti uskuteční nejbližší svou regionální akci dne 24. května v Hradci Králové a poté ve 2. pololetí letošního roku naváže regionální akcí v Olomouci. Nabídne také mj. sérii přeshraničních akcí s našimi sousedy, z nichž první (česko-bavorská) se uskuteční v Českých Budějovicích 11. května a druhá (česko-slovenská) poté 20. června letošního roku v Bratislavě.

www.czechinno.cz