ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Inovace
27. září, 2023

Zlínský kraj posiluje inovace a Chytrý region díky 5G technologiím: Kulatý stůl přináší strategické plány a podporu pro inovace

Dne 22. 9. 2023 se uskutečnilo jednání Kulatého stolu zaměřeného na výstupy dokumentu “Vstupní analýza možností využití sítí 5. generace ve Zlínském kraji”. Cílem projektu bylo zpracování vstupní analýzy, která zhodnotí možnosti využití 5G technologie pro krajem vybrané subjekty (ZOO Zlín-Lešná, Domov pro seniory Burešov, Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, Kroměřížská nemocnice, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Zlínského kraje, Strategická průmyslová zóna Holešov, Krajská nemocnice Tomáše Bati). Zpracovatel analýzy tak ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem a Broadband Competence Office ČR připravil soubor možných řešení v oblasti zdravotnictví, záchranného systému, dopravy, turismu či v sociálním sektoru. V rámci kulatého stolu bylo dohodnuto, že Zlínský kraj bude dále podporovat rozvoj 5G sítí v oblastech schválených Radou Zlínského kraje. V průběhu kulatého stolu byla také představena 2. výzva – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony (alokace výzvy 610,5 mil. Kč) ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

“Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě podporuje rozvojové inovace založené na 5G technologiích, proto vítáme systematickou snahu Zlínského kraje směřující k posílení technologického rozvoje při budování Chytrého regionu. Aplikace 5G technologie může zvýšit efektivitu a účinnost služeb, které krajské organizace nabízejí”, uvedl host konference a vrchní ředitel sekce digitalizace na Ministerstvu průmyslu a obchodu Petr Očko.

“Zlínský kraj chce být chytrý a inovativní kraj. Je proto zásadní, aby jeho strategický rozvoj byl založen na aplikaci moderních technologií. Těší mne, že se tolik krajských, ale městských organizací aktivně zapojilo a věřím, že bude zahájena příprava projektových žádostí do nadcházející výzvy Ministerstva pro místní rozvoj”, uvedl Jiří Jaroš, člen Rady Zlínského kraje pro sport a digitalizaci.

“Kulatý stůl je výstupem celého týmu projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje III. Věřím, že tímto jsme v kraji pomohli akcelerovat inovační úsilí a celkový rozvoj Chytrého regionu Zlínský kraj”, sdělila RIS3 manažerka Zlínského kraje Zuzana Matulová.