ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Nezařazené
11. března, 2022

Zlínský kraj bude mít novou vizuální identitu

Zlínský kraj a Krajský úřad Zlínského kraje chtějí budovat silnou značku postavenou na pevných základech regionální identity. Kraj má mít podle své SMART koncepce image chytrého regionu – už nyní podporuje výzkum, vývoj a inovace pro svůj rozvoj. S tím je spojena i osvěta v oblasti SMART řešení a zvyšování atraktivity regionu pro stávající obyvatele i ty nově příchozí. Přípravy ke změně začaly už v květnu loňského roku, kdy byla vyhlášena uzavřená jednokolová soutěž, do které bylo osloveno pět grafických studií. Ze soutěže vzešly tři návrhy na regionální a vizuální identitu kraje.

Hodnotící komisi, složenou z odborníků z Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati, designérů a zástupců kraje, nejvíce oslovil návrh kreativní agentury Little Greta. „Naše agentura ve Zlínském kraji vznikla, proto víme, že to není odstrčený region na periferii. Historicky je v něm živý tvůrčí duch, i dnes jsou zde velice silné kreativní průmysly. Díky síle myšlenky a lidské kreativity jsme krajem bez hranic, protože slovy klasika, co chceme, můžeme. To vše zrcadlí nová – a poměrně neortodoxní – vizuální identita. Ta umožní Zlínskému kraji vykročit ze stínu a přerámovat image regionu právě ve výše popsaném, ambiciózním duchu,“ říká Tomáš Nedvěd, kreativní ředitel Little Greta.

Nový jednotný vizuální styl nahradí stávající, dlouho používané logo a bude reprezentovat Zlínský kraj jako tradiční region s „živým tvůrčím duchem“, podnikatelskou DNA, který je v mnohém odvážný a světový. „Aby náš kraj vystoupil z řady a lépe se prezentoval uvnitř i navenek, rozhodli jsme se po téměř dvaceti letech osvěžit jeho značku. Chtěli jsme najít nadčasovou regionální identitu, která Zlínský kraj nejlépe vystihuje,“ popisuje hejtman Radim Holiš.

Změny budou přicházet postupně. Nový branding nejprve čeká budovy krajského úřadu, změní se ale i komunikační materiály, sociální sítě či webové stránky. A drobné změny čekají i krajské organizace. „Na tomto návrhu nás nejvíce zaujala neotřelost, zajímavá práce s textem, ale i příběh, na kterém nová značka stojí. Typický čtverec zůstává a věřím, že i v novém pojetí bude jeho využití široké. Nyní nás čeká etapa setkávání a představování nového konceptu až k postupnému rebrandingu. Proměna by měla být završena letos na podzim,“ vysvětluje Lubomír Traub, náměstek hejtmana odpovědný za strategický rozvoj.

Na tvorbu nové regionální a vizuální identity Zlínský kraj vynaložil částku necelých 500 tisíc korun. V další etapě je aktivace značky, která vyjde na 1,3 milionu korun. Celkem bude z rozpočtu kraje financováno přes 800 tisíc, větší část financí, 1 milion korun, je pak hrazena z fondů Evropské unie.

Animace k nové krajské identitě: Nová vizuální identita Zlínský kraj – YouTube

 

Zdroj: Zlínský kraj