ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Analýzy a statistiky
10. listopadu, 2020

Výdaje na výzkum a vývoj nadále výrazně rostou

Již třetí rok v řadě byl v Česku zaznamenán výrazný nárůst výdajů na výzkum a vývoj. V roce 2019 meziročně vzrostly o 9 % na 112 miliard korun. Od roku 2015 působí v Česku ve výzkumu a vývoji více než 100 tisíc pracovníků.

Za posledních deset let se výdaje na výzkum a vývoj v Česku více jak zdvojnásobily a od roku 2005 bylo na tuto činnost vynaloženo již celkem 1 057 miliard korun. V minulém roce se meziročně zvýšily o 8,9 mld. Kč a druhý rok v řadě překonaly stomiliardovou hranici. Podniky, stát a EU vynaložily na výzkum a vývoj prováděný na území našeho státu celkem 111,6 mld. Kč, což představovalo 1,94% podíl na HDP.

Po roce 2016 zaznamenáváme výrazný nárůst prostředků, které se do výzkumu a vývoje investují ze státního rozpočtu. Minulý rok podpořil český stát výzkum a vývoj částkou 37,5 mld. Kč, což je o třetinu více než v roce 2016. Tři čtvrtiny z těchto prostředků směřovaly do výzkumu na vysokých školách (17,1 mld. Kč) a jednotlivých ústavech Akademie věd ČR (10,5 mld. Kč). Deset procent bylo vynaloženo na výzkumnou a vývojovou činnost v soukromých podnicích, v absolutním vyjádření se jednalo o 3,8 mld. Kč.

„Za poslední tři roky český stát podpořil výzkum a vývoj v soukromých podnicích 10 miliardami korun. Celkem 84 % z této sumy připadlo soukromým domácím podnikům a zbylých 16 % podnikům pod zahraniční kontrolou,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podniky nepředstavují jen hlavní zdroj financování výzkumné a vývojové činnosti, ale i místo jejího provádění. V roce 2019 bylo v podnicích na jejich výzkumnou a vývojovou činnost vynaloženo celkem 69 miliard – nejvíce v historii. 90 % z této částky firmy financovaly z vlastních či jiných podnikových zdrojů, zbytek připadal na zdroje veřejné. „Částku vyšší než jednu miliardu korun vynaložilo vloni na výzkum a vývoj na území Česka osm podniků pod zahraniční kontrolou. Žádný domácí podnik ve zmíněném roce takto vysokou částku nevynaložil,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti.

Na konci minulého roku ve výzkumu a vývoji působilo 117,1 tis. pracovníků, které se této činnosti věnovaly na plný či částečný úvazek. Za posledních pět let jejich počet vzrostl o 20 tisíc. „Pouhých 30 % pracovníků výzkumu a vývoje u nás tvoří ženy. Dlouhodobě patříme spolu s Nizozemskem, Německem a Rakouskem mezi státy s nejnižším podílem žen na pracovnících výzkumu a vývoje v celé EU,“ doplňuje Marek Štampach z oddělení statistik výzkumu, vývoje a informační společnosti.

Více informací naleznete na webu ČSÚ.

Zdroj: BusinessInfo.cz