ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dotace a financování
06. listopadu, 2020

Vouchery asistence pomohou firmám i institucím ve Zlínském kraji rozjet strategické projekty

Stále je možné podat žádost  o podporu z Programu vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

Asistenční vouchery jsou finanční nástroj, který podporuje veřejné i soukromé subjekty při přípravě strategických projektů naplňujících cíle Regionální inovační strategie Zlínského kraje do roku 2030.  Jde o podporu inovačního prostředí v regionu, která je hlavním cílem dlouhodobého projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II.

Asistence umožňuje finanční podporu na přípravu projektových záměrů strategických intervencí v kraji tak, aby byly v souladu s cíli Regionální inovační strategie Zlínského kraje do roku 2030. Takto podpořené projektové žádosti mohou být podány do relevantních výzev vhodného programu na národní či evropské úrovni, případně mohou být realizovány z jiných zdrojů.

Z voucherů je možno uhradit až 85 % způsobilých výdajů na přípravu strategického projektu. Částku lze využít pro uhrazení osobních výdajů, cestovních nákladů a nákup služeb neinvestiční povahy. Celková alokovaná částka v Programu je 2 000 000 Kč. Minimální výše voucheru je 100 000 Kč a maximální 500 000 Kč.  Žádat o dotaci lze od 5. června 2020 do 30. června 2022 nebo do vyčerpání alokace.

„Program vouchery asistence v minulosti podpořil přípravu projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, ve kterém město Kunovice řešilo chybějící podnikatelský inkubátor v regionu Uherskohradišťska. Dalším podpořeným záměrem je přestavba chátrajícího brownfieldu Dům na rohu ve Valašských Kloboukách na inspirativní podnikatelské prostředí s kavárnou a bistrem, kancelářemi pro inovativní firmy i multifunkčním prostorem pro veřejnost,“ uvedla Zuzana Matulová, RIS3 developer strategických projektů z Technologického inovačního centra.

Dotační program je vyhlašován v rámci realizace projektu „Smart akcelerátor Zlínského kraje II“ registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016072, jehož nositelem je Zlínský kraj a výkonnou jednotkou je Technologické inovační centrum.

Podrobné znění Programu najdete na stránkách poskytovatele dotace zde.