ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Design
22. dubna, 2021

Už jste někdy slyšeli o online design kalkulačce? Může pomoci odhalit potenciál i Vašeho byznysu

Podíváme-li se na jednotlivá slova online-design-kalkulačka, zcela jistě víme, co znamenají. Online je dnes téměř celý svět. Design? Ten se kolem nás, v mnoha podobách, skloňuje čím dál častěji. A kalkulačka? Online design kalkulačka je nástroj, který umožní firmě ještě před samotným rozhodnutím kvantitativně zhodnotit budoucí potenciál investice do designu. Nástroj je dostupný zdarma bez registrace. Na začátku je důležité nachystat si potřebné vnitropodnikové údaje a také údaje o trhu. A teď si pojďme kalkulačku představit trochu blíže.

Design v tomto případě chápeme jako inovační nástroj, který je zaměřen na uživatele produktu. Vytváření hodnoty pomocí designu je zásadní otázkou pro utváření evropských inovačních kapacit, pro evropský hospodářský růst i globální konkurenceschopnost. Pro firmu je velmi důležité mít alespoň hrubý odhad ohledně potenciálu investice. Investice v oblasti designu do inovací produktů, služeb, interiéru či marketingových materiálů je možné měřit pomocí celé řady faktorů. Pokud dáme dohromady výsledky těchto faktorů v určitém poměru, lze získat celkový obraz potenciálu investice. Tento ukazatel vychází z výzkumu firem, které v minulosti investovaly do designu a zaznamenaly úspěch. Na pojem „úspěch“ se však nelze dívat jen skrze navýšení zisku v krátkém období, daleko hodnotnější je nárůst prodaných produktů a výše tržeb nejen v krátkém období, ale především v dlouhém období, kdy firma nabízí produkty, do nichž bylo investováno designem. Právě tyto cíle lze v ideálním případě pochopit jako prosperitu firmy. Zisk tedy není relevantní veličinou, protože může být v krátkém období snížen o investici do designu. Další aspekt prosperity firmy spočívá v růstu hodnoty a známosti značky, ovšem tento aspekt se velmi obtížně měří v krátkém období životního cyklu jednoho produktu.

Model pro výpočet potenciálu designu obsahuje 14 komponent ekonomického charakteru. Je potřeba připravit si vnitropodnikové ukazatele, údaje o produkci a znát externí vlivy působící na trhu.

Komponenty skupiny A:
1. Výstup produkce tuzemský/export (cílový trh produktů do nichž chce firma investovat)
2. Počet let zkušeností s designem
3. Spolupráce s designérem
4. Zahraniční kapitál
5. Výstup produkce dle sektorů
6. Charakter výstupu (hmotné produkty, nehmotné produkty, obchod a marketing)

Komponenty skupiny B:
7. Digitální použití
8. Fluktuace managementu a designérů
9. Posun úrovně integrace designu
10. Vyzrálost trhu a síla konkurence

Komponenty skupiny C:
11. Tuzemské HDP
12. Úrokové sazby
13. Změna HDP cílového trhu
14. Nezaměstnanost v místě sídla firmy

U některých položek musí manažer vyplnit hodnoty dle svého expertního odhadu, čím přesnější odhad je, tím lépe. Nástroj automaticky vypočítá hodnotu Design Value Indexu (DVI) a vyhodnotí potenciál. V nástroji se může uživatel vracet zpátky a opravit případně špatné zadané hodnoty. Nástroj funguje na PC/MAC, desktopech i tabletech. Tato online aplikace slouží pro odhad potenciálu investice do oblasti designu a je primárně určena pro malé a střední firmy (max. 250 zaměstnanců). Zaujala vás tato metoda? Není nic jednoduššího než vyzkoušet si ji online na adrese: https://dvi.utb.cz/ Na začátek je nutné vyplnit pouze IČO vaší firmy, ve které budete uvažovanou investici do designu aplikovat.

Na co si musíte dát pozor…
Platnost výsledků je limitována přesností makroekonomických predikcí. Přesnost predikce potenciálu designu na základě hodnoty DVI pro firmu je platné pouze v rámci podmínky ceteris paribus, tedy za předpokladu, že se při zkoumání vlivu nějakého parametru na výsledek ostatní parametry nezmění. Dalším problémem je subjektivní míra pravdivosti uvedených vnitropodnikových údajů (kterou vyplňuje manažer). Index neumožňuje nalézt přímou spojitost s růstem hodnoty značky.

Bližší informace Vám podá:

Jan Kramoliš

FAME UTB
tel:+420 576 032 428
email: kramolis@utb.cz