ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Talent management
27. března, 2024

Poznat silné stránky, odhalit talent. Ta nejvhodnější střední škola se nevybírá podle známek

Ve Zlíně startuje unikátní projekt kariérového poradentství zaměřený na žáky osmých tříd

Propojení kariérového poradenství s prvky zážitkové pedagogiky v několika tematických blocích. Sestavení myšlenkové mapy a práce s ní. Zapojení virtuální reality pro detailní prozkoumání jednotlivých profesí. Projekt Měj svůj směr, určený všem žákům osmých tříd ve Zlíně, nemá svým zaměřením a rozsahem v rámci České republiky obdobu. Jeho prostřednictvím by měli osmáci poznat své silné stránky a schopnosti, což jim usnadní cestu k výběru nejvhodnější střední školy. A tím i budoucímu uplatnění.

Město Zlín zřizuje třináct základních škol. Jeho snaha o kvalitativní posun v kariérovém poradenství a zavedení talent managementu vyústila do ambiciózního projektu Měj svůj směr. Jeho přípravy a následné realizace se zhostilo Technologické inovační centrum. „Lektorský tým je složen z kariérových poradců a odborníků na zážitkovou pedagogiku. Všechny bloky tak budou realizovány pestrou a hravou formou odpovídající cílové skupině,“ přibližuje základ kurzu jednatel TIC Zlín Lukáš Trčka

Účastníky programu se postupně stane 760 žáků osmých tříd. „Předposlední ročník základní školy byl zvolen záměrně. Žáci v předstihu poznají, co by je mohlo bavit, při výběru školy v dalším roce pak budou ve větším klidu,“ říká projektová manažerka Věra Stojar. Program podpory rozvoje talentu a kariérové diagnostiky v období před volbou střední školy je připraven ve dvou variantách. Většiny žáků se týká standardní kurz rozložený do tří bloků po 90 minutách. 

Na základě osobnostního testu poznají své predispozice, vyzkoušejí si práci s myšlenkovou mapou a seznámí se s příležitostmi, které jsou ve Zlínském kraji v rámci středních škol dostupné. „K představení konkrétních povolání využijeme atraktivní formu – virtuální realitu. Prostřednictvím 3D brýlí se žáci podívají na profesi, která je pro ně vhodná,“ vysvětluje Věra Stojar. Do virtuální reality je převedena třicítka profesí – například zdravotní sestra, IT specialista, strojní inženýr nebo také designér.

Pilotní projekt dlouhodobého kurzu

Zpracována je také dlouhodobá varianta programu, která je pilotně určena osmákům ze Základní školy Komenského II. Rozložen je do třinácti hodinu a půl trvajících bloků, odstartoval v únoru a potrvá až do konce školního roku. Obsahuje všechny prvky standardního kurzu, včetně virtuální reality, k tomu přidává další témata a může jít do větší hloubky. „Dojde na osobnostní i profesní testování, budeme zjišťovat temperament. Zaměříme se i na podnikavost, zda to může být vhodné řešení. Ať už formou byznysu nebo tvorby na volné noze,“ přidává podrobnosti Věra Stojar.  

Program Měj svůj směr počítá i s pedagogy. Zapojí se přímo do aktivit, lektor jim navíc vždy vysvětlí, proč se který krok právě dělá, jaký to má význam a cíl. Učitelé díky tomu budou mimo jiné schopni podílet se na dalším rozvoji kompetencí k rozhodování svých žáků. Výsledky a výstupy budou prezentovány samozřejmě rodičům. Například prostřednictvím unikátní myšlenkové mapy, do které si budou žáci průběžně zapisovat své poznatky a zjištění. Na konci kurzu se jim tak poskládá mozaika jejich osobnosti. 

Zaostřeno na rodiče. Vše se dozví na konferenci

Představení trendů na trhu práce. Jaké dovednosti jsou poptávány. Co je talent management. Nejen o tom bude konference nesoucí stejný název jako celý program – Měj svůj směr. Určen je tak primárně pro rodiče zlínských osmáků. Uskuteční se 9. dubna od 16.00 v prostorách TIC Zlín na adrese Vavrečkova 5262. Připraveno je šest prezentací od představení týmu lektorů přes zdůraznění klíčových dovedností pro 21. století až po nabídku dalších služeb spojených s kariérovým poradenstvím. Konferenci zahájí náměstkyně primátora odpovědná za školství Martina Hladíková.

TIP: Na kariérové poradenství má nárok každý. Službu bezplatně poskytuje úřad práce, není přitom nutné být v jeho evidenci. Na komerční bázi pak funguje síť soukromých poradců. „Kariérové poradenství je vhodné pro všechny věkové skupiny, výjimkou nejsou ani lidé mezi 50 a 60 lety. Když si najdou práci, v které jsou spokojení, promítá se do celého života, do všech jeho oblastí,“ podotýká Věra Stojar.

Více o konferenci a možnosti registrace najdete zde.