ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Podnikatelská akademie na středních školách

Cílem kurzu je podpora zpracování podnikatelského plánu a validace modelu podnikání pro již existující záměry žáků a studentů. Kurz volně navazuje na Zážitkový kurz pro střední školy v oblasti kreativity a podnikavosti. Skladba jednotlivých modulů zahrnuje témata práva v podnikání, ekonomiky, marketingu a další. Kurz je završen obhajobou podnikatelského záměru před komisí.

Středním školám dále nabízíme  workshopy na téma podnikání, trendy v podnikání, identifikace nápadu, práce s nápadem, zdroje financování podnikání, tvorba business modelů a podnikatelských plánů, exkurze v podnikatelském inkubátoru a besedy s podnikateli.

Více na www.podnikatelskaakademie.info

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

P

Ten kdo ví víc Petr Konečný

 <- Jít zpět