ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mapování kreativního ekosystému Zlínského kraje

Kulturní a kreativní odvětví patří ve Zlínském kraji k tradičním odvětvím s významným přínosem pro regionální ekonomiku. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že přibližně 8,3 % ekonomických subjektů ze Zlínského kraje působí právě v těchto oborech, což je celorepublikový nadprůměr (3. místo mezi kraji ČR).  Střední školy v kraji společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zároveň dlouhodobě nabízejí studijní obory specializující se na audiovizuální techniku, design, marketing a umělecká řemesla. Výsledkem toho je pak významná koncentrace talentů (kreativců) v kraji, kteří se dále realizují svojí činností v kulturních a kreativních odvětvích.

I přes význam těchto odvětví v kraji, která zapadají do hlavních domén podpory Regionální inovační strategie Zlínského kraje, není rozvoj kulturních a kreativních odvětví v regionu celistvě strategicky a koncepčně ukotven. Pro vznik strategického rámce je vysoce relevantní důkladná analýza těchto odvětví. Právě tomuto účelu by měl tento projekt sloužit.

Hlavním cílem projektu je tedy zmapovat kulturní a kreativní odvětví v regionu (dále jen KKO) a nastavit dlouhodobý strategický rámec rozvoje kreativního ekosystému ve Zlínském kraji.

Dílčími cíli projektu pak jsou:

  • identifikovat kreativce, kreativní firmy a ostatní stakeholdery vytvářející kreativní ekosystém Zlínského kraje,
  • zmapovat význam KKO v regionu na základě kvantitativní analýzy robustnosti, struktury, potenciálu a přínosu KKO,
  • propagovat činnost a nabídku kreativců a kreativních firem,
  • propagovat význam a přínos KKO na rozvoj regionu,
  • institucionálně zajistit přípravu a následnou implementaci strategického dokumentu rozvoje kreativního ekosystému Zlínského kraje.

Projekt je podpořen Ministerstvem Kultury ČR v rámci programu Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru. Projekt realizuje Technologické inovační centrum v průběhu let 2023 až 2025.