ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mapování kreativního ekosystému Zlínského kraje

Kulturní a kreativní odvětví patří ve Zlínském kraji k tradičním odvětvím s významným přínosem pro regionální ekonomiku. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že přibližně 8,3 % ekonomických subjektů ze Zlínského kraje působí právě v těchto oborech, což je celorepublikový nadprůměr (3. místo mezi kraji ČR).  Střední školy v kraji společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně zároveň dlouhodobě nabízejí studijní obory specializující se na audiovizuální techniku, design, marketing a umělecká řemesla. Výsledkem toho je pak významná koncentrace talentů (kreativců) v kraji, kteří se dále realizují svojí činností v kulturních a kreativních odvětvích.

I přes význam těchto odvětví v kraji, která zapadají do hlavních domén podpory Regionální inovační strategie Zlínského kraje, není rozvoj kulturních a kreativních odvětví v regionu celistvě strategicky a koncepčně ukotven. Pro vznik strategického rámce je vysoce relevantní důkladná analýza těchto odvětví. Právě tomuto účelu by měl tento projekt sloužit.

Hlavním cílem projektu je tedy zmapovat kulturní a kreativní odvětví v regionu (dále jen KKO) a nastavit dlouhodobý strategický rámec rozvoje kreativního ekosystému ve Zlínském kraji.

Dílčími cíli projektu pak jsou:

  • identifikovat kreativce, kreativní firmy a ostatní stakeholdery vytvářející kreativní ekosystém Zlínského kraje,
  • zmapovat význam KKO v regionu na základě kvantitativní analýzy robustnosti, struktury, potenciálu a přínosu KKO,
  • propagovat činnost a nabídku kreativců a kreativních firem,
  • propagovat význam a přínos KKO na rozvoj regionu,
  • institucionálně zajistit přípravu a následnou implementaci strategického dokumentu rozvoje kreativního ekosystému Zlínského kraje.

Technologické inovační centrum informuje, že realizuje projekt Mapování kreativního ekosystému Zlínského kraje, jehož účelem je podpora Ministerstva kultury ve strategickém rozvoji kulturních a kreativních odvětví vyšších územně samosprávných celků financovaný Evropskou unií – NextGeneration EU.