ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kdo jsem? Co mě zajímá? Vše podstatné na dvě kliknutí. To je ZLINNOVATION

Hezky nadupaná nabídka. Regionálně i obsahově. Tak vypadá infrastruktura Zlínského kraje pro podporu inovačního podnikání. Od Valašských Klobouk přes Zlín a Kunovice až po Holešov. V menu nechybí pomoc s dopracováním nápadu, rozjetí výzkumu a vývoje nebo rady pro zvládnutí expanze. Projekt ZLINNOVATION v tom dělá pořádek. Vše podstatné pro každou formu a fázi podnikání lze zjistit na dvě kliknutí. A protože jde hlavně o komunikační platformu, propojili se kvůli efektivnější spolupráci její členové i fyzicky. Krajem projela ZLINNOVATION tour.

Vše na jednom místě. To je v kostce komunikační platforma ZLINNOVATION. Její vznik inicializovalo zlínské Technologické inovační centrum, které je zároveň koordinátorem celého projektu. Mezi členy patří všichni důležití hráči v oblasti podpory podnikání ve Zlínském kraji. Platforma tak aktuálně disponuje nabídkou více než 110 služeb. Ty dohromady vytvářejí komplexní síť pro podporu a rozvoj těch, kdo s podnikáním začínají – především startup projekty nebo studenti. Pomoct ale může také živnostníkům stejně jako etablovaným firmám. Platformu najdete na webu www.zlinnovation.cz.

 

INNOVATION Tour 2023

Kromě toho, co vidí každý návštěvník webu, existuje v rámci projektu i další rovina komunikace – členské instituce platformu využívají interně. Pro vzájemné sdílení informací, dat a rozvoj spolupráce. „Proto jsme se rozhodli postupně navštívit ta místa regionu, kde má inovační infrastruktura zázemí. Chceme poznat prostředí, odkud jednotliví členové své aktivity realizují,“ vysvětluje Martina Běťáková Technologického inovačního centra. V roce 2023 tour zahrnovala tři výjezdní jednání – Valašské Klobouky, Kunovice a Holešov.

Technologické inovační centrum

Akcelerace byznys plánů, včetně provozu podnikatelského inkubátoru. Služby pro malé a střední podniky. Podpora výzkumu a vývoje ve firmách. Pomoc s expanzí. To je jen výběr z mnoha služeb, které centrum nabízí. Jde o společný podnik Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Sídlí v budově 23 ve zlínském továrním areálu. Více na www.ticzlin.cz.

Valašské Klobouky

Květen, Dům na rohu. Čas a místo prvního jednání ZLINNOVATION tour. Členové platformy dorazili na pozvání jedné ze zakládajících institucí – Valašskoklobouckého podnikatelského centra. „Koordinace, předávání kontaktů a zkušeností nebo plánování společných akcí je pro nás samozřejmostí. Pozitiva spolupráce vnímají i podnikatelé z regionu. I díky tomuto společnému úsilí se nám ve Valašských Kloboukách daří mít plně obsazené podnikatelské inkubátory,“ vysvětluje ředitel Valašskoklobouckého podnikatelského centra Petr Kozel.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum

Za projektem stojí město Valašské Klobouky, hlavním cílem je vytvořit zázemí pro aktivity začínajících a inovačních podnikatelských subjektů. Do nabídky patří zvýhodněný nájem v režimu podnikatelského inkubátoru, podpora realizace záměrů a konzultace. Centrum najdete v Domě na rohu. Více na www.vpcsro.eu.

Kunovice

Září, Panský dvůr. Cíl druhého jednání ZLINNOVATION tour. Jedním z témat setkání platformy bylo představení aktivit pro podnikání v Kunovicích. Starosta Pavel Vardan v této souvislosti zmínil také aktuální projekt REGION 2047 řešící rozvoj Slovácka. Finišem dne byla prohlídka zrekonstruovaného Podnikatelského inkubátoru Stará škola, který je zaměřený především na rozvoj firem působících v kreativních průmyslech.

Podnikatelský inkubátor Kunovice

Posílení konkurenceschopnosti malých firem, především v první fázi jejich podnikání. K tomu využít a rekonstruovat brownfield patřící městu. To byly hlavní důvody, proč v Kunovicích vznikl podnikatelský inkubátor nabízející prostory i poradenství. Sídlí v budovách Panského dvora a Staré školy. Více info na www.pik-pd.cz.

Holešov

Listopad, strategická průmyslová zóna. Poslední setkání roku 2023 hostila společnost Industry Servis ZK, která má na starosti přípravu a provoz Strategické průmyslové zóny Holešov, jejíž součástí je i Technologický park Progress.

Mezi projednávanými tématy byly další rozvoj holešovské zóny, nové programy voucherů na podporu strategických projektů v kraji nebo možnosti rozvoje startupů prostřednictvím aktuálně vyhlášených výzev. Účastníci setkání si také prohlédli areál průmyslové zóny a navštívili provoz společnosti Pokart, která tam zaměstnává zhruba 140 lidí.

Technologický park Progress

Najdete ho v centru Strategické průmyslové zóny Holešov. V areálu jsou výrobní haly, laboratoře, kancelářské a školící prostory a zázemí služeb pro podnikatele v průmyslové zóně. Technologický park je určen především pro inovativní a začínající firmy. Provozovatelem je společnost Industry Servis ZK vlastněná Zlínským krajem. Více na www.zonaholesov.cz.

Blíže o ZLINNOVATION

Zlínský kraj má nejrobustnější strukturu pro podporu přívětivého inovačního prostředí v rámci celé České republiky. Zároveň však neexistovala jednotná prezentace nabídky služeb podnikatelům, studentům nebo veřejnosti. To mění platforma ZLINNOVATION. Nabízí prezentaci všech zapojených institucí v několika sekcích. Zároveň jsou na webu platformy zveřejňovány novinky, nabídky spolupráce či informace o vzdělávacích akcích.

Členy platformy jsou Technologické inovační centrum, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, Czech Marine Cluster, Industry Servis ZK, Klub podnikatelek ze Zlínska, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Moravský letecký klastr, Plastikářský klastr, Podnikatelský inkubátor Panský dvůr Kunovice, Technologická agentura ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a její Centrum transferu technologií, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, Zlínský kreativní klastr a samozřejmě Zlínský kraj. Ten rozvoj strategických inovačních projektů podporuje dlouhodobě.

„Jsme region, který potřebuje své území rozvíjet, inovovat a pouštět se do aktivit, které přitahují pozornost zbytku republiky. Tím je také ZLINNOVATION, což je síť subjektů, která inovačním procesům napomáhá. Služby platformy využívají prioritně začínající podnikatelé, startupy a firmy z našeho území. Členové zároveň spolupracují s obcemi, městy a školami,“ vysvětluje náměstek hejtmana Lubomír Traub.

 

Video s představením platformy ZLINNOVATION 

https://www.youtube.com/watch?v=NCcrNc6jf2s