ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Nezařazené
03. října, 2021

IDEATHON UTB aneb Baťovy závody trochu jinak / 9.-10. 11. 2021/ od 09:00

Ideathon je intenzivní 24hodinový workshop, který dává studentům UTB ve Zlíně příležitost v krátkém čase vyřešit naléhavé výzvy naší doby. Účastníci workshopu pracují v týmech a díky vzájemné spolupráci navrhují pomocí design thinkingových metod a inovativních postupů řešení zadaných výzev. Ideathon pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s TIC Zlín a agenturou CzechInvest.

 

Proč to děláme?

Chceme propojit studenty napříč fakultami a obory naší univerzity spolu s lokálními institucemi. Díky moderním metodám mohou pomoci vyřešit výzvy města a okolí, ve kterém žijí a studují. Rádi bychom docílili dlouhodobé spolupráce studentů s institucemi a propojili je s reálnou praxí.

Kdo může přihlásit výzvu?

První ročník Ideathonu otevíráme institucím a organizacím ze Zlínského kraje z nekomerčního sektoru. Během měsíce září mohly instituce přihlašovat své výzvy a občané města i studenti budou moci během října zvolit, které z přihlášených výzev budou studenti zpracovávat.

Účast na Ideathonu je pro všechny zadavatele zdarma, ale je třeba počítat s časovou investicí v podobě vypracování zadání, představení vybraných témat účastníkům a účastí v porotě během konání akce.

Jaká témata nás zajímají?

Smart a eko! Témata výzev musí mít společenský dopad pro město Zlín, jeho obyvatele a okolí, zároveň musí být realizovatelná a po skončení Ideathonu implementována – studenti zajistí zpracování, instituce financování. K realizaci bude na základě veřejného hlasování vybráno pět témat.

Výzva pro studenty UTB:

Přihlaste se do intenzivní 24hodinové soutěže, na které využijete své schopnosti a vyzkoušíte si práci v týmu. Pomozte vyřešit smart a eko výzvy, které předložily instituce a organizace ze Zlínského kraje. Odborná porota pak vybere nejlepší řešení, díky kterým můžeme zlepšit město i kraj, v němž žijeme. Ideathon UTB propojí studenty UTB napříč obory naší univerzity a zároveň jim otevře možnosti pro spolupráci s praxí.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽEŠ UŽ DNES NA EMAIL: ideathon@utb.cz  (stačí napsat jméno a fakultu)