ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Nezařazené
13. dubna, 2023

Férový zaměstanavatel

Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje

vyhlašuje nominaci na udělení ocenění

 

Hledáme zaměstnavatele, kteří se starají o rovné podmínky svých zaměstnanců a pomáhají jim sladit pracovní a rodinný život.

Komu je ocenění určeno?

Zaměstnavatelům jak ze soukromého, tak veřejného sektoru, kteří se nad rámec zákonných povinností aktivně věnují péči o zaměstnance a udržování dobrých vztahů.

Kdo se může přihlásit a jak?

Přihlášku může podat zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Anketa je rozdělena celkem do sedmi kategorií dle velikostí firem a typů subjektů veřejného a neziskového sektoru.

Pro každou kategorii je vytvořen dotazník, každá kategorie bude hodnocena a vyhlašována samostatně. Registrace vzniká odesláním přihlášky a vyplněného dotazníku na uvedenou e-mailovou adresu siskova@khkzk.cz v termínu do 15. května 2023.

Zapojit se mohou všichni zaměstnavatelé. Pouze ti, kteří ocenění získali v roce 2022, se tohoto ročníku neúčastní a mohou se opětovně přihlásit až v roce 2024.

Co zapojením získám?

Právo užívat označení „Férový zaměstnavatel Zlínského kraje“ pro daný kalendářní rok. Srovnání s ostatními, mediální pozornost, účast na slavnostním vyhlášení.

Ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje bude slavnostně vyhlášeno v září  2023 a prezentováno v rámci akce Den Zlínského kraje 2023.

Kde najdu více informací?

Na webových stránkách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Férový zaměstnavatel Zlínského kraje 2023 • KHK.cz (khkzk.cz) naleznete pravidla, přihlášku a dotazníky dle kategorií. Nebo kontaktujte Olgu Šiškovou- tel: 731 116 144, e-mail: siskova@khkzk.cz.