Událost
08. prosince, 2020

Online: Materiálové inovace

Těšit se můžete na témata jako bio-based materiály, nové zdroje surovin, recyklace, materiály a environmentální udržitelnost, tradiční řemesla ve stínu digitalizace.

Webinář představí aktuální globální výzvy a související změny ve společnosti. V jejich kontextu bude sledovat dopady na oblast designu i proměňující se preference zákazníků. Tyto trendy přímo ovlivňují vývoj nových materiálů a technologické inovace, které posouvají hranice doposud možného.

O společnosti matériO 
Mezinárodní síť matériO působí od roku 2000, kdy byla založena jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály. Pobočky, které jsou v současnosti zastoupeny v Evropě, Asii a Africe, sdílí rozsáhlé materiálové know-how. Česká pobočka matériO Prague se zaměřuje na výukovou a konzultační činnost v oblasti inovativních materiálů a souvisejících oblastí – progresivních technologií, environmentální udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Pravidelně přednáší na vysokých školách (UMPRUM, AVU, FDULS ZČU). Slouží také jako platforma propojující kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci materiálů.

O lektorce Elišce Knotkové
Eliška se v matériO Prague zaměřuje na konzultační a rešeršní práci v oblasti inovativních materiálů. Jejím cílem je pomáhat klientům nacházet materiálová řešení s minimálním dopadem na životní prostředí. Věnuje se také vzdělávací činnosti zaměřené na ekodesign a materiálové aplikace pro soukromý sektor a studenty vysokých škol.

K účasti je nutná registrace nejpozději do 6. prosince 2020. Registrace na webinář je zdarma. Akce se uskuteční online v MS Teams. Den před konáním akce bude zaslán registrovaným účastníkům odkaz pro přihlášení.

Registrace zde.

Pořádá: Agentura CzechInvest a Knihovna materiálů matériO

Zjistit víc ->
Úterý 08. prosince 2020
10.00 — 11.30