ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Událost
30. března, 2023

Digitální transformace 2023

Sdružení CzechInno a Hub pro digitální inovace se ve spolupráci s dalšími partnery letos již sedmým rokem vydávají do regionů ČR, aby v nich působící firmy i organizace na podporu podnikání vtáhli do tematiky digitální transformace, představili novinky z evropské i národní úrovně a seznámili se s běžícími příklady dobrých praxí v regionech, inspirovali se novinkami a napomohli lepšímu propojení informací i navázání nové spolupráce v B2B kontextu.

    PROGRAM AKCE

8:30 – 9:00 Příchod a uvítání účastníků

 

Hlavní program  (moderuje Tereza Šamanová, CzechInno, Hub pro digitální inovace a Cybersecurity Innovation Hub)
9:00 – 9:15 Zahájení a úvodní slovo
Úvodní slovo hostitele akce a regionálního odborného partnera: 

Martina Běťáková, TIC Zlín

9:15 – 9:45 Keynote speech: Transformace českých firem v podniky budoucnosti
Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hub pro digitální inovace: Jak si stojí české firmy na cestě k dokonalé digitální, zelené a sociálně odpovědné transformaci?

  • Aktuality o situaci v českých firmách
  • Úspory i odpovědný přístup: impulsy a argumenty k digitalizaci
  • Prezentované oblasti: ekologické, sociální a ekonomické aspekty digitální transformace
9:45 – 10:45 Blok Digitální transformace v podnikání
Co v praxi běží a jak se může Vaše firma zapojit?

  • Digitální transformace ve firmách, její příležitosti a úskalí
  • Environmentální a sociální impulsy k digitální transformaci
  • Kybernetická bezpečnost
  • Praktické příklady dobrých praxí z firem v regionu i na národní úrovni

Anna Tůmová, České Radiokomunikace: Nové služby ČRA a jejich kyberbezpečnostní konotace

Tereza Šamanová, CzechInno: Čerstvé novinky z národní sítě DIHů (digitálních inovačních hubů) a EDIHů (Evropských center pro digitální inovace)

Martin Mikeska, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně: Ekonomika a etika zahraničních investic – kdo táhne digitalizaci podniků v Česku? 

10:45 – 11:45 Blok Kde na to vzít?
Jak a kde získat podporu pro realizaci projektů digitální transformace?

  • Konkrétní běžící i perspektivní dotační schémata na podporu digitální transformace
  • Služby na podporu investic do digitální transformace
  • Praktické příklady dobrých praxí z firem, které již podporu získaly

Daniela Riegrová, Komerční banka: Přehled zdrojů nové dotační a veřejné podpory na digitální a zelenou transformaci 

Tereza Šamanová, CzechInno: Aktuální příležitosti pro firmy v projektech kaskádového financování

Philip Williamson/Petr Moláček, Principal Engineering:  Zkušenosti naší firmy z účasti v kaskádovém projektu BOWI  a aktuální výstupy úspěšného experimentu  PENELOPE

 

11:45 Ukončení akce, networking lunch

 

12:30 – 13:30 Praktická ukázka environmentálně a sociálně přínosné digitální transformace 
Workshop v místě konání akce
Exkurze do firemního provozu
Zjistit víc ->
Čtvrtek 30. března 2023
09.00
14|15 Baťův Institut, sál B. Vavrečkova 7040, Zlín