Událost
05. února, 2021

Pandemie COVID-19 na pracovištích z pohledu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás dovoluje pozvat na online diskusní fórum

Pandemie COVID-19 na pracovištích z pohledu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

CÍL
Hlavním cílem je diskutovat se zaměstnavateli o nejvhodnějších hygienických opatřeních k prevenci nákazy onemocněním COVID-19, tedy jak nejlépe skloubit ochranu zdraví zaměstnanců a zajištění provozní činnosti. Zástupci hygienické stanice pomohou účastníkům setkání orientovat se v povinnostech a doporučeních v rámci prevence na pracovišti, dále je seznámí s kontrolní činností a nakonec společně prodiskutují přijatá či plánovaná opatření na pracovištích s ohledem na možnosti zaměstnavatelů.
Akce má za cíl rovněž přispět k osvětě a prevenci šíření COVID-19 a podpořit aktivní a dlouhodobou spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
10:30 – 11:00 Zkouška připojení účastníků
11:00 – 13:45 Moderovaná diskuze

Okruhy k diskusi:
1. KHS a požadavky na zaměstnavatele – shrnutí aktuálních požadavků kladených na zaměstnavatele v souvislosti s COVID-19
2. KHS a kontrolní činnost na pracovišti v souvislosti s COVID-19
3. Diskuse a zodpovězení dotazů ze strany zaměstnavatelů – sdílení zkušeností z terénu, dobrá praxe, doporučení

13:45 – 14:00 Shrnutí a závěr diskusního fóra

MODERÁTOR
Petr Holica, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Moravskoslezský a Zlínský kraj

ODBORNÍ LEKTOŘI
Ing. Pavlína Pencová
MUDr. Jana Eliška Hošková
MUDr. Vlasta Fojtíková
Lektorky jsou pracovnicemi Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.

REALIZACE AKCE
Diskusní fórum bude probíhat online na platformě ZOOM. Pro připojení se k diskusnímu fóru pro Vás bude dostačující odkaz, který obdržíte od organizátora akce nejpozději jeden pracovní den před konáním akce na e-mail uvedený v registraci.

REGISTRACE
Na setkání se, prosím, přihlaste přes online formulář, nejpozději do středy 3.2.2021.