Aktuality

02. 01. 2012 | Dotazníkové šetření projektu PERSPEKTIVA analyzovalo potenciál spolupráce

Dotazníkové šetření, které bylo realizováno v rámci projektu PERSPEKTIVA, přineslo zásadní výsledky, které napomohou k zefektivnění spolupráce mezi akademickým a aplikačním sektorem. Několikaměsíční intenzivní komunikace s firmami a 105 vyplněných dotazníků odkrylo nové příležitosti i upozornilo na rizika....

10. 12. 2011 | Proběhly workshopy pod názvem „Začni podnikat, změň svou budoucnost“

Technologické inovační centrum spolu s dalšími partnery zrealizovali v období listopad-prosinec 2011 sérii 4 doprovodných workshopů k soutěži „Nejlepší podnikatelský záměr“, za účelem rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání studentů ve Zlínském kraji....

24. 11. 2011 | Pozvánka na workshop – Finance pro váš business

Regionální podpůrný zdroj s.r.o. ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o. pořádá workshop s názvem Finance pro Váš Business, který se koná dne 29. listopadu 2011 od 14 h v Podnikatelském inovačním centru (23. budova areálu svit), 4. podlaží - prezentační místnost....

24. 11. 2011 | Proběhl workshop s názvem – Business plán úspěšných

Technologické inovační centrum spolu s dalšími partnery realizuje na podzim roku 2011 sérii 4 doprovodných workshopů s názvem „Začni podnikat, změň svou budoucnost,“ za účelem rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání studentů ve Zlínském kraji. Workshop s názvem Business plán úspěšných, který byl zrealizován ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlíně, byl tematicky zaměřený na problematiku sestavení podnikatelského plánu....

15. 11. 2011 | Proběhl workshop pro studenty – představení projektu SPINNET

Technologické inovační centrum představilo na workshopu pro studenty Univerzity T. Bati ve Zlíně aktivity v rámci projektu SPINNET. Pro cílovou skupinu studentů byl představen 5. ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr k identifikaci studentů s podnikatelským duchem a iniciování vzniku start-up a spin-off...

14. 11. 2011 | Ve Zlíně jednali gumárenští odborníci

Dvoudenní setkání specialistů z oboru gumárenství nazvané „Gumference“ zahájil v úterý 8.11. ve Zlíně hejtman Zlínského kraje Stanislav...

04. 11. 2011 | Pozvánka na seminář k inovačním voucherům

Dne 15. 11. 2011 se ve Zlíně uskuteční informační seminář k možnostem podpory spolupráce díky Inovačním voucherům Zlínského kraje. Svoji nabídku spolupráce na semináři představí zástupci vysokých škol, jejichž služby mohou podnikatelé s využitím inovačních voucherů Zlínského kraje nakoupit. Součástí semináře budou také individuální konzultace Vašich záměrů spolupráce s představiteli jednotlivých vysokých...

04. 11. 2011 | Návštěva indického velvyslance v Podnikatelském inovačním centru

Jeho Excelence Venkatesan Ashok, nový velvyslanec Indie v České republice, navštívil ve čtvrtek 3. listopadu Technologické inovační centrum. Byl přijat ředitelkou Technologického inovačního centra s.r.o. Danielou...

27. 10. 2011 | Společnosti z regionu mohou získat peníze na spolupráci s univerzitami

Zlínský kraj připravil jedinečný projekt, jehož cílem je rozvoj inovačního potenciálu firem v regionu prostřednictvím spolupráce s pracovišti univerzit. Do projektu nazvaného „Inovační vouchery ve Zlínském kraji“ je zapojeno pět vysokých škol, mimo jiné i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně či Vysoké učení technické Brno. Firmy tak nákup vědecko-výzkumných služeb od těchto institucí mohou uhradit právě formou inovačních voucherů. Jedná se o finanční...

11. 10. 2011 | Podnikatelé mohou žádat o inovační vouchery

Dne 10. 10. 2011 byly zprovozněny internetové stránky WWW.OBJEVTESMER.CZ, na nichž se potenciální žadatelé o inovační voucher dozví potřebné informace týkající se možností spolupráce s vysokými školami s využitím inovačního voucheru a také informace k podání samotné žádosti o inovační voucher v rámci projektu "Inovační vouchery ve Zlínském kraji"....

 
 
Připojte se k nám na Facebooku
vytvořil creativepoint.eu