Aktuality

23. 01. 2012 | Výroční zpráva projektu Perspektiva

Výroční zpráva projektu PERSPEKTIVA za rok 2011 byla zpracována jako shrnutí realizovaných aktivit za uplynulé období. V dokumentu lze najít nejen seznam firem, se kterými byla zahájena spolupráce, ale rovněž řadu informací z dotazníkového šetření, o pořádaných akcích a zpracovávaných výstupech projektu....

13. 01. 2012 | CzechEkosystem pro podporu MSP v ČR.

CzechEkosystém pro rizikový kapitál - jehož cílem je poskytnutí podpory především začínajícím malým a středním podnikům pro zvýšení připravenosti firem především v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rizikového...

09. 01. 2012 | Buďte v obraze - přijďte na Konferenci 23

Sociální sítě jsou velmi rychle rostoucí média, která se stávají součástí života nás všech. Řada podnikatelů i firem je využívá nejen pro svou propagaci, ale také pro komunikaci se zákazníky, akvizici nových pracovníků, budování své image. Nedílnou součástí marketingové strategie se stává také monitoring tohoto prostředí. Sociální sítě kompletně mění povahu marketingu, přináší nové modely reklamy, nové možnosti i hrozby. Zařaďte se mezi ty, kteří...

02. 01. 2012 | Dotazníkové šetření projektu PERSPEKTIVA analyzovalo potenciál spolupráce

Dotazníkové šetření, které bylo realizováno v rámci projektu PERSPEKTIVA, přineslo zásadní výsledky, které napomohou k zefektivnění spolupráce mezi akademickým a aplikačním sektorem. Několikaměsíční intenzivní komunikace s firmami a 105 vyplněných dotazníků odkrylo nové příležitosti i upozornilo na rizika....

10. 12. 2011 | Proběhly workshopy pod názvem „Začni podnikat, změň svou budoucnost“

Technologické inovační centrum spolu s dalšími partnery zrealizovali v období listopad-prosinec 2011 sérii 4 doprovodných workshopů k soutěži „Nejlepší podnikatelský záměr“, za účelem rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání studentů ve Zlínském kraji....

24. 11. 2011 | Pozvánka na workshop – Finance pro váš business

Regionální podpůrný zdroj s.r.o. ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o. pořádá workshop s názvem Finance pro Váš Business, který se koná dne 29. listopadu 2011 od 14 h v Podnikatelském inovačním centru (23. budova areálu svit), 4. podlaží - prezentační místnost....

24. 11. 2011 | Proběhl workshop s názvem – Business plán úspěšných

Technologické inovační centrum spolu s dalšími partnery realizuje na podzim roku 2011 sérii 4 doprovodných workshopů s názvem „Začni podnikat, změň svou budoucnost,“ za účelem rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdělávání studentů ve Zlínském kraji. Workshop s názvem Business plán úspěšných, který byl zrealizován ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlíně, byl tematicky zaměřený na problematiku sestavení podnikatelského plánu....

15. 11. 2011 | Proběhl workshop pro studenty – představení projektu SPINNET

Technologické inovační centrum představilo na workshopu pro studenty Univerzity T. Bati ve Zlíně aktivity v rámci projektu SPINNET. Pro cílovou skupinu studentů byl představen 5. ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr k identifikaci studentů s podnikatelským duchem a iniciování vzniku start-up a spin-off...

14. 11. 2011 | Ve Zlíně jednali gumárenští odborníci

Dvoudenní setkání specialistů z oboru gumárenství nazvané „Gumference“ zahájil v úterý 8.11. ve Zlíně hejtman Zlínského kraje Stanislav...

04. 11. 2011 | Pozvánka na seminář k inovačním voucherům

Dne 15. 11. 2011 se ve Zlíně uskuteční informační seminář k možnostem podpory spolupráce díky Inovačním voucherům Zlínského kraje. Svoji nabídku spolupráce na semináři představí zástupci vysokých škol, jejichž služby mohou podnikatelé s využitím inovačních voucherů Zlínského kraje nakoupit. Součástí semináře budou také individuální konzultace Vašich záměrů spolupráce s představiteli jednotlivých vysokých...

 
 
Připojte se k nám na Facebooku
vytvořil creativepoint.eu